Veřená zakázka

Areál potravinové banky Džbánsko - Velká Černoc

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění stávající budovy č.p. 41 (bývalá fara) a výstavba polyfunkčního objektu (označení objektu „A“) využívaného pro účely potravinové banky v její původní stopě. Práce obsahují demolici stávajícího objektu a výstavbu nového objektu se 2 NP a podkrovím/půdou, která v této fázi nebude využívána. Objekt „A“ je koncipován ve stejné hmotě a členění fasád jako měla původní fara. Stěny budou omítané se světlým fasádním nátěrem, střešní krytina je tašková skládaná v červené cihlové barvě. Dále jsou součástí díla zpevněné plochy (manipulační dvůr, vjezd), opravy stávajících plotových zdí, nové oplocení včetně vjezdové posuvné brány a vstupní branky a akumulační jímka na dešťové vody ze střechy objektu A. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že součástí prací nejsou objekty „B“ a „C“ řešené a zmiňované v některých částech stavebně-technických podkladů, stejně tak jako realizace 2 bytových jednotek v podkroví/půdě objektu „A“. Tyto části nejsou předmětem plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.02.2022