Veřená zakázka

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kajlovec - zpracování projektové dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Popis aktuálního stavu:
Jedná se o budovu č.p. 57 v Kajlovci, která slouží jako zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a k pořádání společenských akcí. V 1. NP se nachází vstup + zádveří, společenská místnost, kuchyně, garáž. V mezipatře jsou umístěny toalety a ve 2. NP se nachází společenský sál pro cca 70 osob včetně malého barového pultu („kuchyňské linky“). V současné době je budova vytápěna plynovými „vafkami“.

Požadavky zadavatele k rozsahu rekonstrukce:
1. Rekonstrukce elektroinstalace,
2. Přístavba objektu za účelem vzniku venkovních toalet a kotelny,
3. Rekonstrukce vodoinstalace, kanalizace, nové rozvody vytápění,
4. Kompletní zateplení obálky budovy,
5. Výměna otvorových výplní,
6. Zvýšení světlé výšky sálu ve 2. NP = nová střešní konstrukce,
7. Záměna sálu v 1. NP a garáže + vybudování sociálního zařízení pro JSDH.
Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky:
1.2 Zaměření stávajícího stavu budovy (pasport)

1.3 Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení
• vypracování výkresové a textové části PD pro vydání společného povolení dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
• zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, tj. projednání DSP
se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jejich vyjádření a stanovisek, příprava žádosti o vydání stavebního povolení apod. Zajištěné doklady musí
co do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh stavebního řízení do fáze nabytí právní moci stavebního povolení.

1.4 Vypracování dokumentace pro provádění stavby
• vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (realizační PD) dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
• zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů (ZZVZ), a vyhlášky
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
• vypracování výkazu výměr požadovaných prací a dodávek a služeb odpovídajícího ustanovení vyhlášky dle zákona o veřejných zakázkách,
• vypracování kontrolního rozpočtu – oceněného výkazu výměr zpracovaného v aktuální cenové úrovni.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.01.2022