Veřená zakázka

Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby dvou malých vodních nádrží VN 3 a VN 4 a revitalizace údolní nivy v k.ú. Chouzovy, v okresu Plzeň – město, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Želčany a Chouzovy.
Vodní nádrže mají především protipovodňovou a retenční ochrannou funkci a jsou navrženy tak, aby zachytávaly zvýšené atmosférické srážky a transformovaly jejich průtok zastavěným územím obce Chouzovy.
Veřejná zakázka zahrnuje realizaci 9 stavebních objektů:
SO 1 Nádrž VN 4
SO 2 Nádrž VN 3
SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412
SO 4 Zrušení trubního odpadu ID 217_137 v délce 638 m
SO 5 Zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217_136
SO 6 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení
SO 7 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení
SO 8 Kácení
SO 9 Výsadba zeleně
Celé opatření je navrženo na pozemcích ve vlastnictví Obce Chválenice, severozápadním směrem nad obcí Chouzovy administrativně náležející pod obec Chválenice.
Vodní nádrže jsou navrženy jako průtočné o stálém nadržení s ochranným ovladatelným a neovladatelným prostorem v k. ú. Chouzovy v extravilánu obce Chouzovy převážně mimo zastavěné území administrativně příslušející obci Chválenice.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021