Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Srubec – svoz a odstranění separovaného odpadu


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast, sklo) vyprodukovaného v obci Srubec a v jej místní části Stará Pohůrka. Vybraný dodavatel bude při plnění předmětu VZ povinen dodržet obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Součástí předmětu plnění VZMR je:
- zajištění přepravy a odstraňování separovaných odpadů od fyzických osob a právnických osob zapojených do systému obce na skládku v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
- zajištění čistoty v místě vyprazdňování shromažďovacích nádob (prostředků) a jeho okolí bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění tak, aby nedošlo k porušení hygienických předpisů, ke škodám na sběrných nádobách nebo ke škodám na majetku vlastníka nemovitosti a provedení úklidu okolí místa vyprazdňování,
- bezprostřední uložení odpadových nádob na původní či zadavatelem určené místo,
- vedení průběžné evidence o odpadech a způsobu naložení s nimi v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy.
Počty nádob ve vlastnictví zadavatele, jejich objem, četnost vývozu u jednotlivých druhů separovaných odpadů v roce a předpokládané množství za období 12 měsíců obsahuje Příloha č. 2 ve formě excelové tabulky těchto PPZN, která se po nacenění stane nedílnou Přílohou č. 1 obchodních podmínek zpracovaných zadavatelem ve formě závazného návrhu „Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem“ (dále jen „Smlouva“).
Kontejnery pro ukládání papíru, plastů, skla jsou umístěné na veřejných sběrných místech rozmístěných v obci a její místní části.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 15.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 08.01.2021 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.