Veřená zakázka

SpMO 3070/2022-6624 Odprodej startovacích akumulátorů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Odprodej startovacích akumulátorů použitých v technice spravované provozovatelem VÚ 6624 Bechyně, které pozbyly v nabitém stavu schopnosti udržet kapacitu a splnily požadavky životnosti AKU dané MM – 49 ks AKU o hmotnosti 1535 kg. Požadujeme k doložení: Podepsaný návrh smlouvy, včetně cenové specifikace startovacích akumulátorů. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný platný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem pří vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne vyhlášení veřejné zakázky, a do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy nevrátit účastníkům podané nabídky, obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního odprodeje při dodržení požadavků výběrového řízení. Nabídky účastníků se řadí dle bodového ohodnocení s nejvyšší nabídkovou cenou. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky a návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.01.2022