Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Splašková kanalizace Horka


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Pardubický kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové gravitační kanalizace v obci Horka v celkové délce 4858,9 m z potrubí z hladkého plného PP SN 12 DN 250, včetně 5 čerpacích stanic včetně výtlaků o délce 1359,2 m výtlačného potrubí PE 100 RC SDR 17.

Přípojky NN k ČS jsou popsány v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 4 této ZD.

V rámci PS 01 Strojní části jsou navržena čerpadla, potrubí a armatury uvnitř všech pěti čerpacích stanic navržených v rámci SO 02. Čerpadla jsou navržena vždy dvě. Jedno čerpadlo bude v provozu, druhé jako mokrá rezerva pro automatický záskok v případě poruchy prvního čerpadla (1+1), a dále jsou v PS 02 jsou navrženy elektro části ve všech 5 čerpacích stanicích.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:
• SO 01 Gravitační splašková kanalizace
• SO 02 Čerpací stanice odpadních vod
• SO 03 Přípojky NN k ČS
• SO 04 Kanalizační výtlaky
• PS 01 Strojní části ČS
• PS 02 Elektro části ČS
• 02 Kanalizační přípojky

Součástí předmětu této veřejné zakázky jsou i splaškové kanalizační přípojky v celkové délce 736,5m, a to 711,0 m kanalizačních přípojek DN 150 a 25,5m DN 200.
Součástí předmětu plnění jsou i vedlejší a ostatní náklady stavby.

Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby, projektové dokumentaci pro kanalizační přípojky (v podrobnostech pro provedení stavby) a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 4a, 4b a č. 5 ZD).

Zadavatel dále uvádí, že se jedná o zakázku zadanou v užším podlimitním řízení s tím, že žádosti o účast a následně nabídky budou přijímány prostřednictvím Národního elektronického nástroje - NEN.
Datum ukončení příjmu nabídek je uveden pouze jako předpokládaný. Jedná se o povinný údaj, který byl podmínkou uveřejnění a zahájení na profilu zadavatele.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 20.04.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.