Veřená zakázka

Souvislá údržba komunikace – oprava povrchu vozovky – ul. Chrastavská, Liberec

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava povrchu stávající vozovky místní obslužné komunikace Chrastavská. Oprava povrchu vozovky místní komunikace bude prováděna v rozsahu stávajícího uličního prostoru, ve stávajícím půdorysném i výškovém rozsahu, bez budování staveb nových. V současnosti je plocha vozovky tvořena stávajícími stmelenými vozovkovými vrstvami s krytem z asfaltových směsí. Stavba bude prováděna na pozemku v k.ú. Liberec č. 5946/1.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.06.2023