Veřená zakázka

Souvislá oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice 1. úsek

Číslo ve věstníku:
Z2021-009246
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Jedná se o opravu účelové komunikace a silnice III/4775 v km 2,394 - 3,940. Diagnostikou stávajícího stavu byly zjištěny následující poruchy: ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, ztráta makrotextury, vysprávky, podélné trhliny, příčné trhliny, mozaikové trhliny, zvýšené nezpevněné krajnice. Diagnostikou byla prokázána dostačující únosnost vozovky, pouze lokálně byla zjištěna snížená únosnost, z tohoto důvodu akreditovaná laboratoř navrhla řešení opravy obnovou krytových vrstev se zesílením. Navýšení nivelety bude max. 5mm.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.04.2021