Veřená zakázka

Souvislá oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice 1. úsek

Číslo ve věstníku:
Z2021-008969
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice 1. úsek. Stavba řeší souvislou stavební úpravu silnice II/48416 a obnovu odvodnění včetně obnovy propustků sanace části stávajících opěrných zdí podél vodního toku. Úsek č. 1 (stavební objekt SO 101 - silnice III/48416 1. úsek) začíná za křižovatkou silnic III/48416 x III/48410 od pasportního staničení 2,420 a konec je ve staničení 4,360. Celková délka souvislých oprav povrchů je 1940 m. Potřeba rekonstrukce této silnice je způsobená špatným technickým stavem samotné vozovky. Stávající vozovka s krytem z hutněných asfaltových vrstev vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost komunikace, bezpečné užívání a jízdní komfort na komunikaci. Řešeným územím je koridor silnice III/48416 mezi Frýdlantem n/O a Metylovicemi. Vybraná silnice prochází zástavbou v průjezdním úseku silnice III/48416. Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí v koridoru sta

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.04.2021