Veřená zakázka

Souhrnná hodnotící zpráva o dopadu projektu za všechny lokality u projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79419000-4 - Hodnotící poradenské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace Souhrnné hodnotící zprávy o dopadu projektu za všechny lokality v rámci individuálního projektu s názvem: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem tohoto projektu je v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávaní (dále také „IKV“) na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni. Klíčové aktivity (dále jen „KA“) projektu představují realizační nástroje Agentury pro sociální začleňování (dále také „ASZ“, nebo „Agentura“) na místní úrovni (spolupráce s územím, podpora odborné spolupráce, aktivizace relevantních aktérů, metodická podpora a výzkumy, analýzy a evaluace). Blíže popsáno v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.09.2021