Veřená zakázka

SEA - posouzení vlivů a provádění Operačního programu Jan Amos Komenský pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79419000-4 - Hodnotící poradenské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování posouzení vlivu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) na životní prostředí (dále též „SEA - Strategic Environmental Assessment). Z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví bude posouzen možný vliv implementace jednotlivých prioritních a specifických cílů připravovaného OP JAK, které jsou na základě intervenční logiky definovány v rámci prioritních témat, jež budou financována z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2021–2027. Posuzovanou koncepcí je operační program v sektorech výzkumu, vývoje a vzdělávání v programovém období 2021–2027 (dále jen „Koncepce“). Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.04.2021