Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Soubor staveb „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ a „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“ - BOZP


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v realizační fázi stavby s názvem Soubor staveb „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ a „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Plán BOZP bude zpracován pro každou stavbu samostatně, samostatně pro každou stavbu bude prováděn a účtován rovněž výkon činnosti koordinátora BOZP.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 13.02.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.