Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/1016 Strančice – Kunice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/1016 Strančice - Kunice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice III/1016 ve stávající šířce a směrovém a výškovém vedení v provozním staničení km 0,03 a km 2,02, tj. mezi křižovatkou s III/1015 ve Strančicích a křižovatkou s ulicí Sportovní v Kunicích. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V úseku od Strančic k autobusovým zastávkám Kunice, U Dálnice (km 0,83) bude uložena odvodňovací drenáž, od této zastávky k mostu přes Kunický potok (km 1,23) bude uložena dešťová kanalizace. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,99 km.
V úseku ZÚ km 0,03 – km 1,16 bude komunikace doplněna o chodník, a to po pravé straně v úseku ZÚ km 0,03 – km 0,88 a po levé straně v úseku km 0,87 – km 1,16.
V úseku ZÚ km 0,03 – km 1,21 bude realizováno nové veřejné osvětlení.
Návrhová rychlost komunikace je 80 km/h v extravilánovém úseku. V intravilánovém úseku se návrhová rychlost mění dle parametrů stávající komunikace – 50 km/h ve Strančicích a v úseku intravilánem Kunic mezi km 0,66 – km 0,88, 30 km/h v úseku km 0,88 až po náves Kunic, 20 km/h v úseku přes náves, 40 km/h v úseku od ul. Dr. Oldřicha po konec úseku.
Šířkové uspořádání rekonstruované komunikace vychází ze stávajícího šířkového uspořádání. Stávající zpevněný jízdní pás je široký průměrně 5,5 m. Návrhová kategorie extravilánového úseku je S 6,5/80 modifikovaná pravostranným doplněním chodníku o šířce 1,5 m místo nezpevněné krajnice. V intravilánovém úseku komunikace plynule přechází do příčného uspořádání MS2 7,5/6,0/50 s nejdříve pravostranným a následně levostranným chodníkem o šířce 1,5 m a od staničení km 0,88 příčné uspořádání MS2 7,0/5,5/30(20,40) se zvýšenou obrubou také na pravé straně vozovky a bez nezpevněné krajnice.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.02.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.