Veřená zakázka

Snížení energetické náročnosti budovy 3. ZŠ Most

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek a zajištění povinné publicity. Stávající obvodový plášť objektu je dle energetického auditu nevyhovující pro tepelnou techniku objektu. Dojde k dodatečnému zateplení. Fasáda v omítce vykazuje malé dilatační trhliny. Podklad bude proto očištěn tlakovou vodou a zpevněn penetračním nátěrem pro lepení izolačních desek. Kabřincový obklad se odstraní a v těchto místech se doplní omítka do rovinnosti omítky vápenocementové. Bude provedeno dodatečné zateplení systémem ETICS, lepeno a bodově kotveno. V místě soklu budou desky XPS nebo perimetr v. 300 mm s finální dekorační omítkou (marmolit). V úrovni jednoho podlaží nad terénem bude provedena izolace z minerální vlny, dále pak izolace z EPS-F a s povrchovou úpravou silikonovou omítkou. Střešní plášť obsahuje degradovanou vrstvu izolace z PUR. Tato bude odstraněna včetně asfaltových izolačních pásů. Bude provedeno nové vyrovnání cementové vrstvy a přespádování střechy pro min. sklon 2%. Bude provedeno dodatečné zateplení střešního pláště s mechanickým kotvením hydroizolační folie z mPVC až do vrstvy plynosilikátových tvárnic. Atiky budou po obvodě navýšeny o 250 mm z porobetonových tvárnic tl. 200 mm, P+D. Další podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5 této ZD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.04.2021