Veřená zakázka

Skladová hala VÚB a.s. - demolice a výstavba

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213260-3 - Výstavba skladů
Popis:

Předmětem této zakázky jsou demoliční a stavební práce včetně všech služeb a dodávek v rámci realizace projektu zadavatele s názvem „VUBSTORE - Rekonstrukce brownfieldu společnosti VÚB a.s.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0016075, kterým jsou práce podle projektových dokumentací „Demolice objektu na st.p. č. 309/3“ a „Skladová hala VÚB“ v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které byly zpracovány projektantem Agrostav Ústí nad Orlicí , a.s., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 562 01, IČ: 47452943, odpovědný projektant Ing. V. Zábojník, číslo v seznamu ČKAIT 0700137, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (dále jen „projektová dokumentace“).


Vzhledem k rozsahu zadání zadavatel připouští možnost dílčího plnění zakázky.
Předmět každé části zakázky je blíže specifikován v příslušném návrhu Smlouvy o dílo včetně Všeobecných podmínek smlouvy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o Dílo (viz přílohy č. 4.1 a 4.2 této ZD) a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 5.1 a 5.2 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.06.2021