Veřená zakázka

Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233140-2 - Práce na stavbě silnic
Popis:

Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/437 částečně v extravilánu a částečně v průjezdním úseku obce Hošťálková v délce 1,919 km. Rekonstrukce silnice bude provedena pomocí technologie recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena (dle ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena) s následným položením dvou nových asfaltových vrstev (s výjimkou mostu ev. č. 437-030, připojení sjezdů a místních komunikací – MK a úseku, kde bude snížena niveleta, neboť zde dojde k položení kompletní konstrukce vozovky). Součástí stavby je výstavba, popř. stavební úprava propustků a mostu ev. č. 437-030, příprava tělesa pro vybudování chodníku, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení, osazení zabezpečovacího zařízení, vybudování nové lesní svážnice na konci úseku a stavební úpravy připojení sjezdů a MK v trase řešeného úseku. Jedná se o společnou zakázku dvou zadavatelů (ŘSZK a obec Hošťálková).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.06.2024