Veřená zakázka

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření křižovatky ulice Masarykova a Husova a napojení místní komunikace 17. listopadu v Českém Dubu, včetně přilehlých stávajících chodníků a stávajícího mostního objektu ev. č. 277-012, stávající opěrné zdi a vtoku do náhonu. V současné době provoz po krajské silnici č. II/277 a II/278 komunikace využívané výhradně pro silniční dopravu s přilehlými chodníky pro pěší provoz. Konstrukce komunikací nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu a křižovatka se vyznačuje značnou nehodovostí. Součástí návrhu je vyvolaná investice na zřízení pohotovostního stání rychlé záchranné pomoci a krátkodobé stání pro návštěvníky se sníženými schopnostmi pohybu u objektu zdravotného střediska. Navíc úprava doplňuje místa pro bezpečný pohyb chodců. Projektová dokumentace řeší úpravu křižovatky a tím vyžádané zásahy do území a zpevněných ploch, výstavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu i chodců, svým charakterem se jedná o dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.05.2021