Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

SEZ - doprůzkum a aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě rozvodna společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice


Kategorie

OstatníProjekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zakázka je zadávána v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0189/97. Předmětem plnění je provedení doprůzkumu starých ekologických zátěží a zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace v lokalitě Domažlice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zpracované společností ECO – F a.s. v letech 2007-2010, v rozsahu projektu pro případné stavební a vodoprávní řízení a umožňující zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součástí prací bude mj.: - rešerše dosud provedených prací, - realizace průzkumných sond a monitorovacích vrtů, - odběry vzorků zemin a vod a jejich analýzy, - projekt statického zabezpečení, - aktualizace projektové dokumentace sanačních prací, - zpracování rozpočtu. Práce v rozvodně mohou být prováděny pouze za přítomnosti pracovníka odborného dozoru. Termín prací a režim vstupu si dohodne dodavatel min. 1 týden předem s nabyvatelem. Dodavatel v průběhu  doprůzkumu vytvoří provizorní oplocení u rozvodny 110 kV z důvodu bezpečného pohybu osob a mechanizace. Rozsah plnění je vymezen projektem a položkovým rozpočtem.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.