Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace pro rekonstrukci bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí


Kategorie

OstatníProjekty a studie

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je soubor inženýrsko-projektových činností pro rekonstrukci bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí v rozsahu:
1. Inženýrsko – geologické posouzení místa realizace stavby
2. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkových rozpočtů a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; souhrnná technická zpráva bude zpracována v rozsahu Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dokumentace pro společné povolení). Součástí této dokumentace bude:
- vypracování výkazu výměr
- vypracování položkového rozpočtu
- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek státní správy a infrastruktury, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace
- projednání plánu BOZP s příslušnými orgány ve stupni projektové přípravy.
3. Výkon inženýrské činnosti směřující k vydání společného povolení tj. zajištění všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro zahájení řízení o vydání společného povolení a podání žádostí na stavební úřad, vč. zastupování zadavatele v rámci daného řízení a to až do vydání pravomocného společného povolení
4. Autorský dozor – rozsah viz smlouva o dílo
Předmět projekčních prací bude vyplývat ze situace nové stavby.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 13.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2020 (15:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.