Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Šeberov - chodník ul. K Hrnčířům - Novákova


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem zakázky je novostavba chodníku v intravilánu Městské části Praha - Šeberov. Chodník se nachází na pozemcích parc. č. 122/1, 305, 533/6, 322/2, 289/4, 289/3, 533/36, 533/46, 533/37, 533/45, 533/44, vše v k. ú. Šeberov. Chodník bude proveden v křižovatce ulic K Hrnčířům a Novákova a následně je veden podél místní komunikace v ulici K Hrnčířům jižním směrem. Chodník navazuje na stávající trasy pro pěší (chodníky a zpevněné plochy). V rámci stavby bude provedeno zrušení jednoho stávajícího přechodu pro chodce a navržení nového cca o 50 m blíže k ulici Novákova. Součástí stavby je také nové svislé a vodorovné dopravní značení a osvětlení přechodu pro chodce. Předmětem zakázky jsou dále zeměměřičské práce nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného provedení a dokladová část pro kolaudační řízení. Dokumentace budou provedeny dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba bude provedena podle přiložené projektové dokumentace, stavebního povolení včetně všech vyjádření VOSS a výkazu výměr.
Výslovně upozorňujeme dodavatele, že před započetím stavby bude muset vypracovat dopravně inženýrské opatření a zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí, rozhodnutí o částečné uzavírce a zvláštním užívání pozemních komunikací a uzavřít smlouvu o pronájmu komunikace s TSK.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 09.03.2020 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.