Veřená zakázka

Konzultační služby pro projekt DTM ČR ve Zlínském kraji

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79419000-4 - Hodnotící poradenské služby
Popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je poskytování poradenských služeb z oblasti digitálních technických map v rámci projektu DTM ČR ve Zlínském kraji. V rámci realizace veřejné zakázky budou poskytovány: a) odborné konzultace ve fázi organizace zadávacích řízení ke zpracování zadávacích podmínek – zejména konzultace technické specifikace, zadávacích podmínek, konzultace k návrhu smlouvy o dílo a návrhu smlouvy o technické podpoře, konzultace detailů k technickému řešení, integračním vazbám, migracím dat a odborným technickým formulacím v zadávací dokumentaci, b) konzultace ke zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, c) konzultace ke způsobu technického řešení v případě nutnosti změn, d) návrh kontrol kvality dat, tj. zejména návrh definovaných kontrolních mechanismů a postupů k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat, e) návrh a provedení výstupních kontrol a postupů pro ověření kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat včetně návrhů výstupních protokolů obsahující zejména postupy, rozsahy, metody a výsledky prováděných kontrol, f) návrh nastavení rozsahu a četnosti kontrol pro zajištění kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat pro potřeby zadávacího řízení, g) tvorba metodických a provozních dokumentací a směrnic sloužících pro zajištění datové části v provozní fázi, h) odborné služby týkající se oblasti digitální technické mapy. Maximální rozsah služby: 2 250 hodin Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze výzvy č. 1 – návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky). Veřejná zakázka je součástí projektu „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, reg.č. xxxxx (dále jen „Projekt“), který Objednatel realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.01.2021