Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Suchdol nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2021


Kategorie

Energie
Energie ->  Elektřina a plyn

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je:

- fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,
- zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
- zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Místo plnění: Odběrná místa centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů dle článku 2 zadávací dokumentace

Odběrná místa elektrické energie zadavatelů z napěťové hladiny NN v celkovém počtu 54 a v celkovém množství dodávky pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021 cca 481 MWh.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 16.11.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.