Veřená zakázka

Rýnovice- oprava části administrativní budovy, velká kulturní místnost. (Výměna proskleného obvodového pláště, střešní plášť, ústřední vytápění, podlahy, včetně elektroinstalace)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem dodávky je realizace stavby, jež tvoří. Oprava střešního pláště, oprava (výměna) obvodového prosklení a realizace nových nášlapných vrstev podlah. Další částí akce elektroinstalace a vytápění. Nové obvodové prosklení bude tvořeno hliníkovým sloupko-příčkovým systémem s izolačním trojsklem. Součástí popisované akce je oprava střešního pláště. Stávající hydroizolační pásy budou odstraněny na podkladní vrstvu. Nová podkladní vrstva bude vytvořena pomocí polystyrenu, na kterou bude následně položena a ukotvena hydroizolační fólie. Součástí opravy střechy je i výměna veškerých klempířských prvků včetně vpustí. Další částí realizace bude oprava podlahy výměnou, stávající vlysová podlaha bude demontována. Podkladní konstrukce bude očištěna a vyrovnána samonivelační stěrkou. Finální nášlapnou vrstvu budou tvořit lamely z vinylu. Součástí zmiňované akce je oprava rozvodů TZB. Jedná se tedy o elektroinstalaci a rozvody topení. Navrhovaná oprava elektroinstalace počítá s výměnovou zářivkových těles za moderní LED svítidla, výměnou rozvodů (kabeláží) pomocí vodičů CYKY. S uvedeným souvisí zároveň zhotovení nového rozváděče a výměnou koncových prvků. Uvažovaná oprava topení vyžaduje provedení části nového rozvodu topné vody a výměnu dožilých kaloriferů za nová úspornější topná tělesa. Rozsah a specifikace díla je určena v projektové dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.07.2021