Veřená zakázka

Předběžná tržní konzultace - Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (dále jen "zadavatel") v současné době připravuje zadávací podmínky pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "MODERNIZACE ZŠ A MŠ, TACHOV, P. JILEMNICKÉHO - 2. vyhlášení", jejímž předmětem bude rekonstrukce budovy školy s řešením bezbariérovosti přístupu do objektu včetně vybudování výtahu, a úpravou nevyužívaných prostor školy (vybudováním odborných učeben). Bližší informace obsahují přílohy Pozvánky k účasti na PTK.
S ohledem na skutečnost, že má zadavatel zájem na tom, aby zadávací podmínky a následné plnění veřejné zakázky co nejvíce odpovídaly představám a potřebám zadavatele, současně aby bylo řešení předmětu plnění veřejné zakázky pro zadavatele co nejekonomičtější, a dále, aby byly zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se zadavatel využít institutu předběžné tržní konzultace v souladu se zněním § 33 ZZVZ.
Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzva - pozvánka se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.
Pozvánku a technické informace k předběžné tržní konzultaci naleznete ve složce Veřejné dokumenty.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2021