Veřená zakázka

Rybník Saha v Kojicích; 129D282004004

Číslo ve věstníku:
Z2021-013912
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Obnova rybníka, který bude mít parametry vodního díla. V zátopě navrženého rybníka budou provedeny zemní práce. Bude provedeno odbahnění naplaveného sedimentu a odkopávka nepropustné zeminy ze dna rybníka. Bude navržen odpouštěcí objekt, bezpečnostní přeliv a podél pravého břehu zemní přitěžovací lavice. V přední části a po levém břehu bude upravený terén. Násyp v přední části pod odpouštěcím objektem bude na výšku malý. Na vzdušní straně, bude násyp upraven, do mírného sklonu. Z těchto důvodů se nemluví o sypané hrázi, ale o upraveném terénu. Po obvodě budou odstraněny stromy a keře, které se nacházejí v místě stavby. Budou ponechané pouze staré vrby a topoly. Bude provedena náhradní výsadba v počtu dřevin 50 ks. Plocha rybníka při provozní hladině je navržena 2,31 ha. Z toho litorální část bude mít plochu 9 050 m2.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.05.2021