Veřená zakázka

Modernizace školní kuchyně - 2. vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je: Jedná se o modernizaci školní kuchyně a zázemí školní kuchyně. Stavba bude provedena v jedné etapě.
V kuchyni budou provedeny nové instalace (včetně nové vzduchotechniky), dojde k výměně spotřebičů a výtahu mezi 1. PP a 1. NP. Ve všech upravovaných prostorách budou provedeny nové podlahy, nové podhledy, dojde k vyspravení omítek a bude nově vymalováno.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a Návrhem smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2024