Veřená zakázka

Rotomat pro ÚzP v Trutnově

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy Nábytek
Nábytek ->  Kancelářský
CPV kódy:
39132000-6 - Archivační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 1 kusu nového páternosterového kartotéčního regálu, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností, a to dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 Výzvy – Technická specifikace zboží a v Příloze č. 2 Výzvy – Specifikace předmětu plnění (dále jen „rotomat“ nebo „zboží“), včetně dopravy rotomatu do místa plnění specifikovaného v čl. 3 odst. 3.2 této Výzvy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, provedení výchozí revize a pravidelných revizí včetně autorizovaného servisu a doložení technické dokumentace, likvidace veškerého odpadu a obalového materiálu, včetně veškerých dalších nákladů, rizik a vlivů souvisejících s dodáním. Zadavatel požaduje dodání nového a nepoužitého zboží. Předmět plnění je dále specifikován v Návrhu Kupní smlouvy (dále také „Smlouva“), která je Přílohou č. 4 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021