Veřená zakázka

Revize přístupů k hodnocení vlivů na předměty ochrany soustavy Natury 2000 v EVL a PO Krkonoše

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb za účelem revize přístupů k hodnocení vlivů na předměty ochrany soustavy Natury 2000 v EVL a PO Krkonoše. Předmětem této veřejné zakázky je tak zejména (i) návrh aktualizace metodiky odečítání kumulativních záborů lučních stanovišť na území EVL Krkonoše, (ii) návrh aktualizace metodiky pro zvonek český, (iii) návrh metodického postupu pro hodnocení vlivů na chřástala polního, (iv) analýza všech dalších předmětů ochrany EVL a PO Krkonoše z hlediska jejich kumulativních vlivů, návrh dalšího postupu, a to včetně poskytnutí všech souvisejících služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky je tak rovněž provedení terénních průzkumů, analýz apod. V podrobnostech viz zadávací podmínky veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2024