Veřená zakázka

Služby výzkumu a vývoje terénní části a zpracování archeologických výzkumů zadavatele v letech 2024 až 2025

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby
Popis:

Předmětem VZMR je jsou služby výzkumu a vývoje terénní části a zpracování archeologických výzkumů zadavatele v letech 2024 až 2025, v následujícím rozsahu: a) preparace terénních situací b) vyhledávání a vyzvednutí movitých nálezů c) pořízení fotografických a kresebných záznamů terénních situací d) výškové a polohové zaměřování terénních situací e) vyplňování standardních formulářů s popisy stratigrafických jednotek f) vypracování čistopisů terénních podkladů/záznamů v počítačových programech g) laboratorní evidence, mytí, očištění a zabalení movitých nálezů, zanesení početní a druhové specifikace nálezů do databázových programů h) příprava terénních podkladů pro celkové zpracování i) vyplňování příslušných databází pro potřeby nálezové zprávy a zpracování j) fotografická a kresebná evidence movitých nálezů k) konzervace a rekonstrukce movitých nálezů l) písařské práce a adjustace výstupů

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.05.2024