Veřená zakázka

Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk - I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45223300-9 - Výstavba parkovišť,
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – výstavba parkovacích stání, rozšíření slepé komunikace s obratištěm, veřejného osvětlení a sadových úprav a dopravně inženýrských opatření v lokalitě sídliště V Podhájí Rumburk.

Stavba je členěna na stavební objekty SO 101, SO 102, SO 104 a SO 105. V rámci stavebního objektu SO 101 dojde k vybudování kolmých parkovacích stání s krytem z vodopropustné betonové dlažby, rozšíření slepé komunikace na šířku 4,75 m s obratištěm s krytem z asfaltobetonu a přesunem 4 ks lamp veřejného osvětlení. V rámci stavebního objektu SO 102 dojde k vybudování kolmých parkovacích stání s krytem z vodopropustné betonové dlažby, prodloužení chodníku s krytem ze zámkové dlažby a nového veřejného osvětlení. V rámci stavebního objektu SO 104 dojde k vybudování parkoviště, které bude napojeno na místní jednosměrnou komunikaci v ul. Polní, nových chodníků, šikmých parkovacích stání v ul. Polní, nového veřejného osvětlení a sadových úprav. Parkovací stání budou s krytem z vodopropustné betonové dlažby, chodník s krytem ze zámkové dlažby, komunikace s krytem z asfaltobetonu. V rámci SO 105 dojde k vybudování kolmých parkovacích míst s krytem s krytem z vodopropustné betonové dlažby, současně dojde ke snížení chodníku podél parkovacích míst na 0,02 m nad úroveň přilehlé komunikace. Ve všech stavebních objektech budou upraveny dotčené okolní pozemky do původního stavu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.05.2022