Veřená zakázka

Revitalizace sídliště Školní ETAPA 3.2 – Jesenice u Rakovníka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem zakázky je revitalizace sídliště Školní, Jesenice u Rakovníka – etapa 3.2 (větve D,E a zbývající části větve A) dle přiložené projektové dokumentace. Oproti projektové dokumentaci nebude realizovaný městský mobiliář, zahradnické úpravy s výjimkou zatravněných ploch. Navržena je kompletní rekonstrukce zpevněných ploch a jejich doplnění o nová parkovací stání, úprava odvodnění zpevněných ploch, zatravnění ploch k tomu určených. Zájmové území se nachází v jižní části sídliště, vymezené ul. 5. května a ul. Školní. Rekonstrukce zpevněných ploch představuje kompletní opravu místních obslužných komunikací a chodníků, jejich doplnění případně rozšíření v souladu s požadavky města Jesenice a s výhledem na navazující zástavbu dle platného územního plánu. Vybraný dodavatel musí dodržet podmínky vydaného stavebního povolení (Příloze č. 6 ZD). Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve třech vyhotoveních.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2023