Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace přírodní památky Stará řeka


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Revitalizace příprodní památky Stará řeka“ je obnova přírodní památky Stará řeka – lokality u slepého ramene řeky Lučiny v Horních Bludovicích. Předmětem veřejné zakázky je odstranění křovin a kácení vzrostlých dřevin, odbahnění slepého ramene řeky Lučiny, modelace dna a svahů, odvoz sedimentu na skládku, vymodelování nové části odtokového příkopu pro nové nasměrování odtoku a jeho navázání na řeku Lučinu, a odstranění 5 černých skládek v lokalitě. Příprodní památka Stará řeka se nachází v kat. území Horní Bludovice a kat. území Prostřední Bludovice, v obci Horní Bludovice. Specifikace dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou alternativní způsoby těžení a nakládání se sedimentem odstraňovaným ze slepého koryta Staré řeky, jež jsou uvedeny v Technické zprávě projektové dokumentace u Objektu 01 a která je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována a oceněna podle výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.