Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace LBC C07 v k.ú. Běhařovice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci lokálního biocentra C07 Za kostelem v k.ú. Běhařovice. Pro zvýšení biologické rozmanitosti krajinářsky cenného území lokality v jinak monotónní krajině, chudé na drobné vodní a mokřadní plochy, bude vybudována soustava průtočných a neprůtočných mokřadů, malá vodní nádrž a revitalizován v minulosti nevhodně napřímený vodní tok. Současně bude provedena revitalizace porostů dřevin a keřů stávajícího biocentra, zaměřena na obnovu stanovištně původních autochtonních dřevin, obnovu břehových porostů, odstranění nepůvodních dřevin jako trnovníku akátu a topolu kanadského. Dále budou obnoveny výsadby regionálních a starých kulturních odrůd ovocných dřevin při okraji rozvolněných porostů biocentra. V rámci udržitelnosti projektu je součástí předmětu veřejné zakázky i jednoduchá následná peče obnovené zeleně po dobu 2 let.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.10.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.