Veřená zakázka

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Plané nad Lužnicí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch,
77211600-8 - Vysazování stromů,
77300000-3 - Zahradnické služby
Popis:

Předmětem VZ je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Planá nad Lužnicí. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně následné péče, založení trávníku, květnaté louky a instalaci mobiliáře v zastavěném území města.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci ,, Operačního programu Životní prostředí“. Dotace bude poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí, Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013843.
Název projektu: „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Plané nad Lužnicí“.

Předmět veřejné zakázky bude probíhat ve třech následujících etapách včetně následné péče:
1. Etapa: Zelené plochy u cyklostezky – Průmyslová ulice
(výsadba)
2. Etapa: Park Zelené Vrchy (vegetační prvky a mobiliář)
3. Etapa: Ostatní plochy (projekt pěstebních opatření na
dřevinách)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.09.2021