Veřená zakázka

STABILIZACE A ROZVOJ SÍDELNÍ ZELENĚ V JEMNICI

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch,
77211600-8 - Vysazování stromů,
77300000-3 - Zahradnické služby,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch,
77314100-5 - Zatravňovací služby,
77340000-5 - Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů,
77341000-2 - Prořezávání stromů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stabilizace pěstebního a zdravotního stavu dřevinného inventáře - stromů, které se nachází na plochách veřejné zelně v Jemnici. Stavbou v přeneseném slova smyslu je soubor těchto ploch na celém zastavěném území města Jemnice. V lokalitě Svahů pod Barandovem a Novou cestou je předpokládána revitalizace plochy svahů, konkrétně - ošetření a založení vybraných vegetačních prvků. Základním záměrem je stabilizovat prostorovou strukturu v cílové kompozici vyhlídek a pohledů jak na město, tak do údolí. Dále rovněž umožnit racionální údržbu a vytvořit podmínky pro opětovné zpřístupnění všech ploch a následnou obnovu cest. Předmětem zakázky je re rovněž rozvoj, pěstební zásahy a opatření včetně regenerace dvou parkových ploch, U Kulturního domu a plochy u čerpací stanice v části Podolí.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.08.2021