Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2020-009576
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Tímto zadávacím řízením vybírá zadavatel nejvhodnějšího dodavatele k provedení nulté etapy z projektu, který předpokládá provedení celkem sedmi etap. Po ukončení provedení předmětného projektu dojde k celkové revitalizaci a rozšíření základní školy v Klecanech. Nultá etapa je fází, která je momentálně nezbytná pro zachování dosavadního chodu areálu základní a mateřské školy. Dílo v této nulté etapě zahrnuje zejména zrušení stávajících a vybudování nových areálových podzemních rozvodů technického zařízení budov ( kanalizace jednotné a dešťové včetně retenčního průlehu, vodovodu včetně vybudování podzemní požární nádrže, nových kabelových rozvodů NN včetně přeložky VN zařízení, rozvodů sítí elektronických komunikací, částečnou výměnu stávajících tepelných rozvodů ve venkovních topných kanálech a položení nových bezkanálových tepelných rozvodů, výměna technologie kotelny), přestavbu bytů ve 3. NP pavilonu C na 3 kmenové učebny a úpravy vyvolané požadavky na požární bezpečnost, ná

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 21.04.2020 (13:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.