Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Restaurování souboru obrazů ze sbírek Pražského hradu


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zásah bude obsahovat: kontrolu stavu předmětů, v případě nutnosti upevnění malby, očištění, odstranění degradovaných laků, odstranění nevyhovujících tmelů, tmelení, retuše, závěrečné lakování. Dodavatel předloží standardní restaurátorský záměr, práce mohou být zahájeny nejdříve po vydání souhlasného rozhodnutí Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které bude vydáno pouze k takovému restaurátorskému záměru, v němž budou podrobně zpracovány veškeré restaurátorské kroky ke každému jednotlivému obrazu zvlášť. Záměr musí obsahovat jmenný seznam všech restaurátorů, kteří se budou na zásahu podílet, s doložením a uvedením čísla jejich povolení k restaurování (restaurátorské licence). Dodavatel zpracuje průběžnou fotodokumentaci a závěrečnou restaurátorskou zprávu ve dvojím vyhotovení (ve zpracování dle § 14, odst. 10 zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění a § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění), která zachytí průběh jednotlivých etap restaurování. Fotodokumentace, která musí mimo jiné zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na fotopapíře o rozměrech 13 x 18 cm. Rozšiřující fotodokumentace může být provedena stejným způsobem v rozměrech 9 x 13 cm. Součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. Dodavatel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout se zadavatelem rozsah, formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i doporučení budoucí údržby.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.02.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.