Veřená zakázka

Restaurátorské opravy vstupních prostor a schodišť Nové radnice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací „Restaurátorské opravy vstupních prostor a schodišť Nové radnice“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 05/2020, s aktualizovaným rozpočtem ze dne 05. 05. 2023 vypracovaným Ing. Jiřím Sedláčkem ze sdružení Projektové ateliéry Dobrovského. Podrobněji se jedná o restaurátorské opravy interiérů vstupních prostor, schodišť, chodeb a sálu zastupitelů v památkově chráněném objektu Nové radnice. Jde o nejexponovanější místa objektu, která jsou nejvíce namáhána a nejvíce opotřebovávána. Tyto interiéry jsou také jedny z nejvíce zdobných, tudíž se na opravách bude podílet značná škála restaurátorů mnoha profesí, od kameníků, truhlářů, pasířů, tapetářů, až po vitrážisty. Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu a pod dohledem zástupců památkové péče. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.10.2023