Veřená zakázka

Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi (III)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce opěrné zdi. Stavba se nachází v intravilánu obce Dobrošovice u objektu č.p. 16. Stavba opěrné zdi vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou přilehající silnice II/120 nad zdí a okolním terénem pod zdí. Projektová dokumentace řeší vybourání stávající opěrné zdi, její nahrazení betonovou opěrnou zdí a povrchové odvodnění silnice. Stavba nové opěrné zdi je umístěna v místě stávající zdi, která již technicky dožila. V daném úseku stavby na protější straně silnice bude v celé své délce vyměněno stávající svodidlo. Po provedení betonáže opěrné zdi se na rubu provede hydroizolace, která bude chráněna geotextílií. Poté se provede zpětný zásyp nenamrzavou zeminou. Závěrem bude provedena pokládka asfaltových betonů v souladu s technickou zprávou z PD. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené PD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.09.2023