Veřená zakázka

Rekonstrukce vodovodního řadu ve Strašicích – IV. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34928220-6 - Části oplocení,
44161200-8 - Vodovody,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232100-3 - Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí,
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45342000-6 - Instalace a montáž oplocení
Popis:

Obsahem projektu je rekonstrukce-obnova 2 hlavních vodovodních řadů přivádějící vodu
z úpravny vody do obce. Celková délka obnovených vodovodních řadů bude 408,26 m a na ně bude připojena celé obec Strašice, tak jako doposud. Jde o obnovu stávajícího ocelového
potrubí DN 100 (řad V1) za nové vodovodní potrubí z materiálu PE 100 d 110 x 10,0 SDR 11
PN 16 v délce 200,32 metru a obnovu stávajícího ocelového potrubí DN 100 (řad V2) za nové
vodovodní potrubí z materiálu PE 100 d 110 x 10,0 SDR 11 PN 16 v délce 207,94 metru.
V rámci projektu budou realizovány i neuznatelné výdaje - výměna stávajícího poškozeného
oplocení kolem úpravny vody o celkové délce 40 metrů a geodetické práce. Stavbou dotčené
pozemky a komunikace budou uvedeny do původního stavu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2022