Veřená zakázka

Rekonstrukce venkovního bazénu na adrese Pražská třída

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní revitalizace stávajícího bazénu včetně bouracích prací, stavebních prací, dodávky nového bazénu a technologie, dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a je specifikována ve vzoru smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Současný stav rehabilitačního bazénu se jeví jako opotřebený a je nutná jeho rekonstrukce zahrnující demontáž staré výstelky, úpravu dna a schodů, instalaci nové výstelky, vybavení novu filtrační technologií a pořízení zvedáku pro klienty s omezenou schopností pohybu. Bazén je řešen jako betonová bílá vana s PVC fólií. Stavebními úpravami dojde k úpravě stávající výstelky bazénu (tzn. úprava betonového podkladu stěrkami) a realizaci nové hydroizolační PVC fólie včetně všech kotevních prvků. Dále bude realizováno nové zastřešení bazénu včetně založení betonových konstrukcí, nové rozvody vody přívodní a odvodní včetně filtrace, plastová retenční nádrž sloužící k vyrovnání objemu vody, hydraulický zvedák pro ZTP včetně rozvodu vody a založení zvedáku betonovou patkou, nové zpevněné plochy, vytvoření schodů v místě rozdílné hloubky bazénu z betonových, šalovacích tvárnic. Provozní řešení je nově navrženo jako bezbariérové. Všechny dodávané prvky musí být v souladu s platnou legislativou a musí splňovat parametry dané ČSN. Cílovou skupinou klientů jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.09.2023