Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce sokolovny v Huti


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k mnohým předcházejícím přestavbám. Nesourodost zdiva základového zdiva představuje riziko následných poruch nástavby nad ním. Navrhované řešení: Úkolem stavebních úprav a nové nástavby je vrátit historické stavbě její původní určení zejména pro sportovní využití. Upravená vnitřní dispozice tak umožní využití stávající tělocvičny na současné úrovni s odpovídajícím zázemím, upravené doplňkové prostory pak klubovou a spolkovou činnost. Technické řešení plně akceptuje stávající historický objem, jehož dispozice, upravená k rozšířenému záměru je částečně využitelná co do orientace hlavního vstupu a některých vnitřních prostor. Nástavba je jednoduchým doplňkem v tradiční technologii z běžných současných materiálů s obvyklým připojením na sítě. Stěna přiléhající dnes ke svahu bude volná, svah bude odbagrován a vznikne tak otevřený příkop s chodníčkem ve kterém bude ležatá kanalizace a větraná drenáž pro odvod srážkové a podzemí vody. Svah hude stabilizován, se zábradlím. Nově založená severní stěna přístavby je vlastně suterénní. Obnovená přístavba i nástavba jsou navrženy z cihelných bloků v tloušťce obvodových stěn 36,50 cm. Vnitřní stěny z nosných keramických nebo betonových odlehčených bloků. Stávající vertikální komunikace jsou doplněny monolitickým schodištěm do nástavby 2. nadzemního podlaží. Dřevěný krov je vaznicový s vaznicemi nesenými sloupky umístěnými na nosných stěnách. Kleštiny jsou zároveň nosníky pro sádrokartonové podhledy. Koncepce doplňkového krovu je řešena tak, aby nedošlo k přetížení stávající konstrukce a návrh umožňuje i vzájemnou dilataci. Do části bývalého jeviště bude vložena ocelová konstrukce, která vymezí dvě nová podlaží pro zázemí sokolovny. Zcela nové budou zdravotně technické instalace, elektroinstalace, rozvod plynu, vzduchotechnika i vytápění. Předmětem zakázky je i projektová dokumentace pro provedení stavby.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.