Veřená zakázka

Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) - FÁZE II.

Číslo ve věstníku:
Z2022-045667
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníků v ulici Mírová. Součástí stavby je také rekonstrukce veřejného osvětlení, zřízení nového odvodnění zpevněných ploch a vybudování nových stanovišť pro polopodzemní kontejnery. Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jeho základě zajistí zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci stavby bude prováděna přeložka NN distribuční soustavy, přičemž bude nutná koordinace stavebních prací s tímto zhotovitelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.12.2022