Veřená zakázka

Rekonstrukce optických páteřních rozvodů v hlavní budově NTM

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45314310-7 - Pokládka kabelů
Popis:

Zadavatel vyzývá k podání nabídky na realizaci stavebních prací v rozsahu projektů Ing. Václava Boudy, 12/2021 (příloha č. 5 Výzvy), a Ing. Jiřího Krále, JKS elektroprojekce Praha, 01/2022 (příloha č. 6 Výzvy). Součástí projektů jsou Výkazy výměr (přílohy č. 7 a 8 Výzvy). Předmětem díla je dodávka a instalace optických datových kabelů, napájecích kabelů a dalšího příslušenství včetně certifikačního měření kabeláže a výchozí revizní zprávy elektroinstalace v hlavní budově Národního technického muzea v Praze 7. Stávající optická kabeláž nebude demontována. Práce budou probíhat mj. v prostorách, kde jsou vystavovány cenné exponáty, za provozu s požadavkem na minimální vliv na návštěvnický provoz muzea a na práci zaměstnanců muzea. Zhotovitel se podrobí režimovým opatřením určenými zadavatelem. Režimová opatření jsou blíže specifikována v příloze č. 9 Výzvy. Podmínky plnění jsou dále specifikovány v obchodních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 3 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.10.2022