Veřená zakázka

Výstavba nového veřejného osvětlení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45314310-7 - Pokládka kabelů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je pokládka nového kabelového vedení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) na území obce včetně výstavby nových sloupů VO a nasvícení přechodů pro chodce a Skalního hradu Sloup. Ke kabelovému vedení VO bude do výkopu uložena také HDPE trubka pro budoucí datový kabel. Součástí předmětu veřejné zakázky je i výměna jednoho ze stávajících osvětlovacích bodů včetně stožáru VO a výměny svítidla na stávajícím betonovém sloupu. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které zadavatel poskytuje jako přílohy č. 4 a 5 zadávacích podmínek. Příloha č. 4 Projektová dokumentace je z důvodu velkého objemu dat rozdělena celkem do 4 dílčích souborů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.11.2021