Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín

Číslo ve věstníku:
Z2021-011544
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221119-9 - Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Popis:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu a výstavbu mostu nového ve stávající poloze, obnovu komunikace III/3061 v délce 106, 39 m. Most se nachází v intravilánu obce Vrbatův Kostelec, v prostoru křížení komunikace III/3061 s vodním tokem Mrákotínský potok. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce s železobetonovou příčlí s konstantní tloušťkou a proměnnou šířkou. Součástí předmětu VZ je i odstranění stávajícího mostního provizoria s odvozem MP včetně podpůrných konstrukcí (svodidla, rámy) na cestmistrovství Hlinsko. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky, doprava bude převedena na mostní provizorium.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021