Veřená zakázka

Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221119-9 - Stavební úpravy při rekonstrukci mostů,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty:
SO D 100 – rozšíření komunikace
SO D 200 – most
SO D 301 – přeložka vodovodu
SO D 302 – opevnění koryta toku
SO D 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO D 500 - přeložka plynovodu

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.04.2021