Veřená zakázka

Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice – II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je oprava místní komunikace v ulici Brigádnické o celkové délce 249,9 m., s napojením na jednom konci na místní komunikaci na hranici soukromého pozemku p. č. 1987/4 a na druhém konci k již upravené místní komunikaci v ul. Brigádnická v rámci I. etapy. Ulice Brigádnická je řešena ve dvou úsecích, a to větev 1 v délce 161,4 m, která v části s obytnými domy dělí na další větev 2. Větev 2 v délce cca 88,5 m, je paralelně vedena s větví 1 v jiné výškové úrovni a je oddělena od větvě 1 zeleným pásem ve svahu. Součástí zakázky je také realizace souvisejících zpevněných ploch, sjezdů, chodníků, betonových schodišť, zpevnění svahu, odvodnění komunikace, realizace zpevněných ploch pro skladování odpadových nádob, realizace bezpečnostních zařízení jako zábradlí a svodidel, realizace dopravního značení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.05.2024