Veřená zakázka

Přípojka kabelového vedení NN pro mobilní buňku Správy KRNAP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je kabelové vedení NN pro mobilní buňku na p.p.č. 792/1 v k.ú. Bedřichov v Krkonoších. Napojení bude provedeno ze stávající pojistkové skříně na p.p.č. 5167 v k.ú. Špindlerův Mlýn. Stavba bude provedena dle schválené PD a příslušných stanovisek dotčených orgánů. Podrobný popis a rozsah stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 Výzvy a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 Výzvy. Tuto projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO: 11164034 v březnu 2023.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024