Veřená zakázka

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice a Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
Předmětem stavby je obnova opevnění toku formou železobetonových zdí s kamenným obkladem. V úsecích otevřeného profilu je navržena obnova opevnění kamennou dlažbou, která bude zapřena do železobetonové paty. V úsecích, kde se nemovitosti za rubem zdí těsně blíží bouraným konstrukcím bude výkop chráněn záporovým pažením. Součástí stavby je kácení vzrostlých stromů a mýcení křovin a náletové vegetace, náhradní výsadba, zásah do osvětlení v areálu ČOV.

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
Předmětem stavby je obnova stability břehu a související ochrany přilehlých nemovitostí před negativními účinky vodní eroze. V přírodním úseku toku budou výmoly a poruchy sanovány těžkým kamenným záhozem, v úsecích opevněných zdmi je navrženo provedení kamenných rovnanin. Přechodové úseky tvoří železobetonové konstrukce s kamenným obkladem. Součástí stavby je opevnění zaústění levobřežního přítoku zdmi na cementovou maltu, mýcení křovin a náletové vegetace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.06.2023